Αίτημα αποζημίωσης υγείας – Ομαδικές ασφαλίσεις


 

 

Σε περίπτωση που έχετε αίτημα αποζημίωσης Ομαδικής Ασφάλισης Υγείας παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τις σχετικές με το αίτημα πληροφορίες όπως αυτά ζητούνται στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.

 

2. Με την υποβολή του αιτήματος, θα λάβετε μέσα σε 2-3 λεπτά, ένα email από τη διεύθυνση crm.groupclaims@axa.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για την αποστολή των απαραίτητων για την αποζημίωσή σας δικαιολογητικών.

 

3. Μετά την αξιολόγηση και την έγκριση του αιτήματός σας, θα λάβετε το ποσό αποζημίωσης που δικαιούστε, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει.

 

4. Εάν η αποζημίωσή σας αφορά και σε εξαρτώμενα μέλη, παρακαλούμε να υποβάλετε επιπλέον αίτημα για το κάθε εξαρτώμενο μέλος ξεχωριστά.

 

Δείτε εδώ τους όρους επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ΑΧΑ Ασφαλιστική


Αίτημα αποζημίωσης υγείας – Ομαδικές ασφαλίσεις

Αίτημα αποζημίωσης υγείας – Ομαδικές ασφαλίσεις