Θέλω να ασφαλίσω...

1

Κτίριο και περιεχόμενο

Μόνο κτίριο

Μόνο περιεχόμενο
Επιλέξτε το είδος της ασφάλισης που επιθυμείτε:


 • Το κτίριο και το περιεχόμενο της κατοικίας σας
 • Μόνο το κτίριο
 • Μόνο το περιεχόμενο

Το κτίριο της κατοικίας μου είναι...

2
3
4
5
6
7

Διαμέρισμα

Μεζονέτα

Μονοκατοικία
Επιλέξτε τον τύπο της κατοικίας σας:


 • Διαμέρισμα
 • Μεζονέτα
 • Μονοκατοικία

Το περιεχόμενο της κατοικίας μου είναι...

3
4
5
6
7

Απλό

Κανονικό

Πλούσιο
Επιλέξτε το είδος του περιεχομένου της κατοικίας σας:


 • Απλό
 • Κανονικό
 • Πλούσιο

Στοιχεία κατοικίας

4
5
6
7

Τα τετραγωνικά μέτρα των κυρίων χώρων της κατοικίας είναι...


Επιλέξτε τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων τ.μ των κύριων χώρων της κατοικίας σας.


Στους κύριους χώρους δεν συμπεριλαμβάνονται:


 • Οι αποθήκες
 • Χώροι στάθμευσης

Η κατοικία μου κατασκευάστηκε...


1964-1984

1985-1992

1993-2003

2004-σήμερα

Επιλέξτε πότε κατασκευάστηκε η κατοικία σας

Η κατοικία μου ανήκει στην γεωγραφική περιφέρεια...

5
6
7

Επιλέξτε τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η κατοικία σας


Η κατοικία μου έχει...

6
7

Συμπαγής ξύλινη πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας ή Θωρακισμένη πόρτα

Σύρτες/πίρους/σιδερένια κάγκελα

Σύστημα συναγερμού
Επιλέξτε τα μέτρα ασφαλείας που διαθέτει η κατοικία σας:


 • Συμπαγής ξύλινη πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας ή Θωρακισμένη πόρτα
 • Σύρτες/πίροι/σιδερένια κάγκελα
 • Σύστημα συναγερμού


Στην ΑΧΑ, ως ελάχιστα μέτρα ασφάλειας της κατοικίας σας άνω των 50.000€ προκειμένου να αναλάβουμε την ασφάλισή της ορίζουμε :


Σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία φύλαξης ή κλειδαριά ασφαλείας σε πόρτες εισόδου & μηχανισμοί ασφάλισης (πίροι, σύρτες ή σιδερένια κάγκελα) σε παράθυρα/μπαλκονόπορτες.

E-mail

7